Wydział Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego

Przewodniczący - Ks. kan. dr Robert BĄCZEK

Rada Wydziału
Ks. kan. dr Robert BĄCZEK - Przewodniczący Wydziału Duchowieństwa i instytutów życia Konsekrowanego
Ks. kan. dr Adam FILIPOWICZ
Ks. kan. mgr Leszek KAMIŃSKI - Diecezjalni Ojcowie Duchowni
Ks. prał. dr Jarosław KOTOWSKI - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Ks. kan. dr Zbigniew PYSKŁO - Przewodniczący Wydziału Studiów Kościelnych
Ks. prał. dr Zenon JARZĄBEK - Przewodniczący Sekcji ds. specjalnych duchowieństwa
Ks. kan. dr Krzysztof CHODKOWSKI - Dyrektor Domu Wspólnoty Kapłańskiej
Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI - Dyrektor Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diec. NSJ
Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI - Dyrektor Studium Proboszczowskiego

Sekcja I: Formacja duchowa

Diecezjalni Ojcowie Duchowni
- Ks. kan. dr Adam FILIPOWICZ
- Ks. kan. mgr Leszek KAMIŃSKI
Dekanalni Ojcowie Duchowni
Dyrektor Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diecezjalnego NSJ
- Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI

Sekcja II: Formacja intelektualna i pastoralna

Studium Proboszczowskie - Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI
Studia Podyplom. z Teologii Prakt. - Ks. kan.dr Zbigniew PYSKŁO
Opieka nad księżmi studiującymi i pracującymi poza Diecezją
w Polsce i za granicą - Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI

Sekcja III: Zabezpieczenie warunków socjalnych

Diecezjalny Dom Księży Emerytów (Dom Wspólnoty Kapłańskiej)
- Ks. kan. dr Krzysztof CHODKOWSKI
Opieka nad księżmi chorymi i wymagającymi szczególnego wsparcia
- Ks. kan. dr Krzysztof CHODKOWSKI

Kuria Diecezjalna

Sekcja IV: Sprawy specjalne duchowieństwa

- Ks. prał. dr Zenon JARZĄBEK - przewodniczący
- Ks. kan dr Robert BĄCZEK - delegat Biskupa Łomżyńskiego ds. ochrony nieletnich

Sekcja V: Instytuty życia konsekrowanego

Zakony i zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie -
- Ks. kan. dr Krzysztof CHODKOWSKI
Stowarzyszenia życia apostol. - Ks. kan. dr Krzysztof CHODKOWSKI
Indywidualne formy życia konsekrowan. - Ks. dr Paweł NOCKO

Rada Stała ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
1. Ks. dr Krzysztof CHODKOWSKI - referent i formator
2.
Ks. dr Paweł NOCKO
3. S. mgr Maria SIECZKA - referentka, CSSBVMI
4. O. Andrzej MAKOWSKI, OFM Cap
5. Br. Roman KACPRZAK, CFCI
6. S. mgr Stanisława ROGULSKA, CFPCBVM
7. P. mgr Eugenia TWARDOSZ
Czytany 22222 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png