Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Przewodniczący - Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI
 

Sekcja I: Duszpasterstwo zwyczajne
 
 

Odpowiedzialny:Ks. dr Krzysztof CHODKOWSKI - ceremoniarz diecezjalny
Koordynacja przepowiadania Słowa Bożego, sprawowania sakramentów i posługi charytatywnej.


Sekcja II: Duszpasterstwo nadzwyczajne

Odpowiedzialny: Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI

Duszpasterstwo specjalne
Duszpasterstwo rolników - Ks. prał. mgr Ryszard NIWIŃSKI
Duszpasterstwo służby zdrowia - Ks. mgr lic. Sławomir GAWRYŚ
Duszp. nauczycieli i wychowawców - Ks. kan. dr Zbigniew PYSKŁO
Duszpasterstwo akademickie - Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI
Duszpasterstwo kolejarzy - Ks. kan. Jan MROWCA
Duszpasterstwo prawników - Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI
Duszpasterstwo parlamentarzystów i samorządowców:
- w rejonach duszpasterskich: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim - Ks. mgr Janusz KUBRAK
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim, ostrowskim - Ks. kan. mgr Jan ŚWIERAD
Duszpasterstwo pracowników kościelnych -  Ks. kan. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo środowisk twórczych
- Ks. kan. mgr Marian MIECZKOWSKI
Duszp. policjantów:
- teren woj. podl. - Ks. dr Radosław KUBEŁ
- teren woj. maz. - Ks. kan. mgr lic. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo strażaków - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo harcerzy:
- w rejonach duszpasterskich: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim - Ks. kan. mgr Andrzej POLAKOWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim, ostrowskim - Ks. mgr lic. Robert SZULENCKI
Duszpasterstwo więziennictwa - Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI
Duszpasterstwo przedsiębiorców - Ks. dr Waldemar ŚWIĄTKOWSKI
Diec. pielgrzymka Jasnogórska - Ks. mgr lic. Grzegorz KOSIOREK
Duszpasterstwo pielgrzymek krajowych i zagranicznych - Ks. mgr lic. Grzegorz KOSIOREK
Duszp. kultury zdrowia i sportu - Ks. mgr lic. Jarosław TRACZYK
Duszpasterstwo pracowników komunalnych i ochrony środowiska - Ks. kan. mgr lic. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych-  Ks. kan. Krzysztof DYLNICKI
Duszpasterstwo pracowników banku - Ks. kan. mgr Andrzej GODLEWSKI I
Duszpasterstwo głuchoniem. - Ks. kan. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim i ostrowskim - Ks. mgr lic. Szymon BIEDRZYCKI
Duszpasterstwo niewidom.- Ks. kan. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszp. chorych i niepełnosprawnych - Ks. kan. dr Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo placówek opiekuńczo-wychowawczych - Ks. kan. dr Andrzej MIKUCKI
Duszp. służby liturgicznej - Ks. mgr lic. Grzegorz KARWOWSKI
Duszpasterstwo ekumeniczne - Ks. dr Sławomir BARTNICKI
Duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalna Rada Trzeźwościowa
- Ks. mgr Robert SULICH, Rząśnik -
przewodnicz.
- Ks. mgr lic. Tomasz WILGA, Śniadowo
- Pani mgr Joanna KLECZYŃSKA, Łomża
- Pan mgr Paweł KOŁAKOWSKI, Łomża
- Pan Bogusław ZYCH, Ostrołęka
Duszpasterstwo emigrantów - Ks. kan. dr Paweł SOBOTKA
Duszpasterstwo w sanktuariach - Ks. kan. Marek MILANOWSKI
Duszp. Rodziny Radia Maryja - Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo ratownictwa medycznego - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo związków i stowarzyszeń paramilitarnych oraz rekonstrukcji historycznej - Ks. kan.dr Zbigniew PYSKŁO
Duszp. organizacji społ. - Ks. prał. dr Sławomir ŚLEDZIEWSKI

Duszpasterstwo pracowników środków masowego przekazu - Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA

Duszpasterstwo specjalistyczne

Odpowiedzialny: Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI

Koordynacja i organizacja opieki duszpasterskiej osób niedostosowanych
społecznie: alkoholików, narkomanów, ludzi żyjących na marginesie itp.


Sekcja III: Ruchy Kościelne i Stowarzyszenia

Odpowiedzialny: Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI

Ruch „Światło-Życie” i Kościół Domowy -
- Ks. mgr lic. Łukasz ANDRZEJCZYK
Odnowa w Duchu Świętym - Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI
Ruch Rodzin Nazaretańskich - Ks. kan. mgr Andrzej STYPUŁKOWSKI
Ruch
Gloriosa trinità - Ks. prał. mgr lic. Jerzy ABRAMOWICZ
Międzynarodowe Stowarzyszenie
equipes notre-Dame
- Ks. mgr lic. Robert SZULENCKI
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej - Ks.mgr lic. Mariusz SZULC
Katolickie Stowarzysz. Młodzieży - Ks.mgr lic. Mariusz SZULC
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Ks. kan. dr Jacek KOTOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” - Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - Ks. mgr lic. Sławomir GAWRYŚ
Katolickie Stowarzyszenie Theoforos - Ks. mgr lic. Jacek DĄBROWSKI
Pomocnicy Maryi Matki Kościoła - Ks. kan. Józef OGÓRKIS
Ruch Żywego Różańca - Ks. mgr lic. Dariusz KRAJEWSKI


Sekcja IV: Dzieła apostolskie i domy formacyjne

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II - Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Papieskie Dzieła Misyjne - Ks. mgr lic. Lukasz RYBIŃSKI
Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia - Ks. kan. dr Zbigniew PYSKŁO

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Łomży - Bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Dom Rekolekcyjny w Porządziu - Ks. kan. Stefan CEBEREK
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Hodyszewie - Ks. dr Wojciech JUSZCZUK SAC


Sekcja V: Dzieło Nowej Ewangelizacji

Odpowiedzialny: Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI

Czytany 12761 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png