KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewodniczący - Ks. Robert BĄCZEK, Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów

Rada Wydziału

Ks. Robert BĄCZEK - Przewodniczący Wydziału Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Ks. Adam FILIPOWICZ - Diecezjalny Ojciec Duchowny
Ks. Leszek KAMIŃSKI - Diecezjalny Ojciec Duchowny
Ks. Zbigniew PYSKŁO - Przewodniczący Wydziału Studiów Kościelnych
Ks. Zenon JARZĄBEK - Przewodniczący Sekcji ds. specjalnych duchowieństwa
Ks. Krzysztof CHODKOWSKI - Dyrektor Domu Wspólnoty Kapłańskiej
Ks. Marian JAMIOŁKOWSKI - Dyrektor Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diec. NSJ
Ks. Mariusz CHMIELEWSKI - Dyrektor Studium Proboszczowskiego

Sekcja I: Formacja duchowa

Diecezjalni Ojcowie Duchowni
- Ks. Adam FILIPOWICZ
- Ks. Leszek KAMIŃSKI
Dekanalni Ojcowie Duchowni
Dyrektor Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diecezjalnego NSJ
- Ks. Marian JAMIOŁKOWSKI

Sekcja II: Formacja intelektualna i pastoralna

Studium Proboszczowskie - Ks. Mariusz CHMIELEWSKI
Studia Podyplom. z Teologii Prakt. - Ks. Zbigniew PYSKŁO
Opieka nad księżmi studiującymi i pracującymi poza Diecezją
w Polsce i za granicą - Ks. Krzysztof CHODKOWSKI

Sekcja III: Zabezpieczenie warunków socjalnych

Diecezjalny Dom Księży Emerytów (Dom Wspólnoty Kapłańskiej)
- Ks. Krzysztof CHODKOWSKI
Opieka nad księżmi chorymi i wymagającymi szczególnego wsparcia
- Ks. Krzysztof CHODKOWSKI

Sekcja IV: Sprawy specjalne duchowieństwa

Ks. Zenon JARZĄBEK - przewodniczący
Ks. Robert BĄCZEK - delegat Biskupa Łomżyńskiego ds. ochrony nieletnich

Sekcja V: Instytuty życia konsekrowanego

Zakony i zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie - Ks. Krzysztof CHODKOWSKI
Stowarzyszenia życia apostolskiego - Ks. Krzysztof CHODKOWSKI
Indywidualne formy życia konsekrowanego (stan dziewic i stan wdów) - 

Rada Stała ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

Ks. Krzysztof CHODKOWSKI - referent
S. Maria SIECZKA CSSBVMI - referentka
O. Andrzej MAKOWSKI OFM Cap
Br. Roman KACPRZAK CFCI
S. Stanisława ROGULSKA CFPCBVM
P. Eugenia TWARDOSZ