KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewodniczący - Ks. Paweł NOCKO

Sekcja I: Duszpasterstwo zwyczajne

Odpowiedzialny: Ks. Krzysztof CHODKOWSKI - ceremoniarz diecezjalny
Koordynacja przepowiadania słowa Bożego, sprawowania sakramentów i posługi charytatywnej.

Sekcja II: Duszpasterstwo nadzwyczajne

Duszpasterstwa specjalne:

Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę - Ks. Wiesław OŁOWSKI
Duszpasterstwo akademickie - Ks. Tomasz GRALA
Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych - Ks. Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo ekumeniczne - Ks. Przemysław ARTEMIUK
Duszpasterstwo emigrantów - Ks. Paweł SOBOTKA
Duszpasterstwo głuchoniemych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim i ostrowskim - Ks. Szymon BIEDRZYCKI
Duszpasterstwo harcerzy:
- w rejonach duszpasterskich: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim - Ks. Andrzej POLAKOWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim, ostrowskim - Ks. Robert SZULENCKI
Duszpasterstwo kolejarzy - Ks. Paweł NOCKO
Duszpasterstwo kultury zdrowia i sportu - Ks. Radosław RYŁKA
Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców - Ks. Zbigniew PYSKŁO
Duszpasterstwo niewidomych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo organizacji społecznych - Ks. Sławomir ŚLEDZIEWSKI
Duszpasterstwo parlamentarzystów i samorządowców - Ks. Jan ŚWIERAD
Duszpasterstwo placówek opiekuńczo-wychowawczych - Ks. Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo policjantów:
- teren woj. podlaskiego - Ks. Paweł GRALA
- teren woj. mazowieckiego - Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo pracowników banku - Ks. Andrzej GODLEWSKI I
Duszpasterstwo pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych - Ks. Krzysztof DYLNICKI
Duszpasterstwo pracowników komunalnych i ochrony środowiska - Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo pracowników kościelnych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo pracowników środków masowego przekazu - Ks. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo prawników - Ks. Marcin WASIELEWSKI
Duszpasterstwo przedsiębiorców - Ks. Waldemar ŚWIĄTKOWSKI
Duszpasterstwo ratownictwa medycznego - Ks. Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo Rodziny Radia Maryja - Ks. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo rolników - Ks. Marek DEMBIŃSKI
Duszpasterstwo służby liturgicznej - Ks. Grzegorz KARWOWSKI
Duszpasterstwo służby zdrowia - Ks. Sławomir GAWRYŚ
Duszpasterstwo strażaków - Ks. Jarosław ŚWIDEREK
Duszpasterstwo środowisk twórczych - Ks. Marian MIECZKOWSKI
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej: ks. Radosław KUBEŁ i ks. Paweł NOCKO
Duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalna Rada Trzeźwościowa
- Ks. Robert SULICH, Rząśnik - przewodnicz.
- Ks. Tomasz WILGA, Śniadowo
- Pani Joanna KLECZYŃSKA, Łomża
- Pan Paweł KOŁAKOWSKI, Łomża
- Pan Bogusław ZYCH, Ostrołęka
Duszpasterstwo w sanktuariach - Ks. Marek MILANOWSKI
Duszpasterstwo więziennictwa - Ks. Adam JABŁOŃSKI
Duszpasterstwo związków i stowarzyszeń paramilitarnych oraz rekonstrukcji historycznej - Ks. Zbigniew PYSKŁO

Duszpasterstwo specjalistyczne

Odpowiedzialny: Ks. Adam JABŁOŃSKI

Koordynacja i organizacja opieki duszpasterskiej osób niedostosowanych
społecznie: alkoholików, narkomanów, ludzi żyjących na marginesie itp.

Sekcja III: Ruchy Kościelne i Stowarzyszenia

Odpowiedzialny: Ks. Wojciech NOWACKI

Ruch „Światło-Życie” – Ks. Marian GROCHOWSKI i Ks. Marek CHOJNOWSKI
Domowy Kościół - Ks. Łukasz ANDRZEJCZYK
Odnowa w Duchu Świętym - Ks. Wojciech NOWACKI
Ruch Rodzin Nazaretańskich - Ks. Andrzej STYPUŁKOWSKI
Ruch Gloriosa Trinità - Ks. Tomasz ŚWIĘCIŃSKI
Międzynarodowe Stowarzyszenie Equipes Notre-Dame - Ks. Robert SZULENCKI
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej – Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Ks. Mariusz SZULC
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Ks. Jacek KOTOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” - Ks. Marian JAMIOŁKOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - Ks. Sławomir GAWRYŚ
Katolickie Stowarzyszenie Theoforos - Ks. Jacek DĄBROWSKI
Ruch Żywego Różańca - Ks. Dariusz KRAJEWSKI

Sekcja IV: Dzieła apostolskie i domy formacyjne

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II - Ks. Jan KRUPKA
Papieskie Dzieła Misyjne - Ks. Adam KRAWCZYK
Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia - Ks. Zbigniew PYSKŁO
Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Łomży - Bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Dom Rekolekcyjny w Porządziu - Ks. Stefan CEBEREK
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Hodyszewie - Ks. Rafał CZEKALEWSKI SAC

Sekcja V: Dzieło Nowej Ewangelizacji

Odpowiedzialny: Ks. Andrzej SURDYKOWSKI

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej – ks. Andrzej SURDYKOWSKI i ks. Marek ŻMIJEWSKI
Szkoła Nowej Ewangelizacji Theoforos – ks. Jacek DĄBROWSKI