KOMUNIKAT
W SPRAWIE POGRZEBU ŚP. ALEKSANDRA FERENCA

       Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem zawiadamia, że w wieku 98 lat zmarł Aleksander Ferenc, tata Ojca Mirosława Ferenca OFM Cap., byłego proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej i gwardiana klasztoru oo. Kapucynów w Łomży i Ojca Krzysztofa Ferenca CSSp.
      Msza św. pogrzebowa za śp. Aleksandra Ferenca będzie celebrowana dnia 19 maja br., w piątek o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Lemanie.

      Składając serdeczne wyrazy współczucia o. Mirosławowi Ferencowi i o. Krzysztofowi Ferencowi oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Aleksandra Ferenca i udział w pogrzebie.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII

Łomża, dnia 18 maja 2023 r.