KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. BARBARY KAROLEWSKIEJ

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarła Barbara Karolewska, matka ks. prał. Krzysztofa Jana Karolewskiego – proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Barbarę Karolewską – zostanie odprawiona dnia 13 stycznia 2024 r. (sobota), o godz. 14.00 w kościele parafialnym
pw. św. Floriana w Chamsku (diecezja płocka) .

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Krzysztofowi Karolewskiemu oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Barbarę Karolewską
i udział w pogrzebie.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Łomża, dnia 11 stycznia 2024 r.