KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. KAZIMIERZA PĘKAŁY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Kazimierz Pękała, ojciec ks. dra Roberta Pękały – wikariusza parafii pw. św. Anny w Jelonkach.

Msza św. pogrzebowa za śp. Kazimierza Pękałę zostanie odprawiona dnia 20 listopada 2021 r. (sobota), o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Zambrowie.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Robertowi Pękale oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Kazimierza Pękałę.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 Łomża, dnia 16 listopada 2021 r.