KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU
ŚP. JÓZEFA WALENTEGO ROSZKOWSKIEGO

        Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Józef Walenty Roszkowski, ojciec ks. dra Marcina Roszkowskiego – dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Tykocinie.

          Msza św. pogrzebowa za śp. Józefa Walentego Roszkowskiego – pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego - zostanie odprawiona dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek), o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.

           Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Marcinowi oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Józefa Walentego Roszkowskiego.

         „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII

 

Łomża, dnia 21 listopada 2021 r.