Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Janusza Kubraka

Ś     P.

Ksiądz Janusz Kubrak

Odszedł do Pana w dniu 12 stycznia 2022 r.
w wieku 74 lat, w kapłaństwie 49 lat
emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej
proboszcz parafii pw. MB Królowej Męczenników w Radulach w latach 1989-1993
proboszcz parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu w latach 1997-2004
proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie w latach 2004-2015

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 14 stycznia (piątek) o godz. 14.00 Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Janusza Kubraka zostanie złożona na cmentarzu komunalnym w Kolnie.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. Księdza Janusza Kubraka polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 12 grudnia 2022 r.