Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika dra Antoniego Tomkiewicza

Ś     P.

Ksiądz kan. dr Antoni Tomkiewicz

Odszedł do Pana w dniu 8 marca 2022 r.

w wieku 77 lat, w kapłaństwie 54 lata

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej.

wieloletni wykładowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

W dniu 11 marca br. (piątek):

- o godz. 10.00 Msza św. żałobna w kościele akademickim KUL w Lublinie

- o godz. 16.30 wystawienie trumny z ciałem zmarłego Kapłana w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży; o godz. 17.00 Msza św. żałobna (Dom Księży Emerytów ul. Giełczyńska 20);

           W dniu 12 marca br. (sobota):

- o godz. 10.00 Msza św. pogrzebowa w kościele katedralnym w Łomży pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. kan. dra Antoniego Tomkiewicza zostanie złożona w grobie kapłańskim na cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika w Łomży.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. Księdza Antoniego Tomkiewicza polecamy Miłosierdziu Bożemu
i prosimy kapłanów oraz wiernych o udział w uroczystościach pogrzebowych,
a także o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Ks. Artur Szurawski  

Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 9 marca 2022 r.