KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. JÓZEFA OKUŁY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Józef Okuła, ojciec ks. prał. dra Jana Okuły - proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Msza św. pogrzebowa za śp. Józefa Okułę zostanie odprawiona dnia
17 września br. (sobota), o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Janowi Okule oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Józefa Okułę.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Łomża, dnia 15 września 2022 r.