STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Baranowo - Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

Kontakt 06-320 BARANOWO k. Ostrołęki, ul. Ks. Jana Trzaskomy 6
gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
tel.
e-mail: baranowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Szymon PIEŃKOWSKI
Wikariusze: Ks. Dariusz BERĆ
Ks. Kamil NOWAK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 12.00, 16.00, Dłutówka 10.30, Ziomek 10.30
w dni powszednie: 7.00, 17.00 (od maja do września 18.00)
Odpusty: św. Bartłomieja, Narodzenia NMP, św. Ap. Piotra i Pawła
Obszar administracyjny Baranowo, Adamczycha (13), Bakuła (4), Budne (3), Cierpięta (7), Czarnotrzew (4), Czerwińskie Nowe (3), Czerwińskie Stare (3-4), Dłutówka (11), Gaczyska (7), Glinki (5), Jastrząbka (10-11), Kalisko (6), Kucieje (7), Lipowy Las (3), Majdan (4), Majk (8), Orzoł (2), Orzołek (3), Oborczyska (4), Ramiona (8), Rupin (8), Rycica (4-5), Witowy Most (12-13), Ziomek (7)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. została erygowana 23.09.1778 r. przez Biskupa M.J. Poniatowskiego. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Baranowo została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. Pierwszy drewniany kościół konsekrował 13.05.1781 r. Biskup pomocniczy Narzymski z Płocka. Drugą świątynię drewnianą zbudowano w latach sześćdziesiątych XIX w. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Narodzenia NMP wybudowano w latach 1910-1922 staraniem proboszczów: ks. L. Sokolika, ks. K. Kuklińskiego i ks. J. Zaremby. Konsekrowany 23.08.1926 r. przez Abpa A.J. Nowowiejskiego. W latach 2004-2015 staraniem ks. prob. Waldemara Heromińskiego wymieniono więźbę dachowa kościoła, wykonano instalację odprowadzającą wody deszczowe.

Na terenie parafii znajdują się wybudowane staraniem ks. prob. Kazimierza Bórawskiego dwa kościoły filialne. Pierwszy w miejscowości Dłutówka pw. Miłosiernego Jezusa zbudowany w latach 1984-1986, konsekrowany 14.05.1989 r. przez Biskupa pomocniczego Andrzeja Suskiego. Drugi kościół filialny znajduje się w miejscowości Ziomek pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wybudowany w latach 1981-1984, konsekrowany 10.08.1986 r. przez Biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego.

Liczba wiernych: 4313