STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Brok - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła

Kontakt 07-306 BROK n. Bugiem, Plac Kościelny 8
m. i gm. Brok, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: brok@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jarosław HRYNASZKIEWICZ
Wikariusz: Ks. Jacek RUDAWSKI
Emeryt: Ks. Stanisław SKARZYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.30, 12.00, 18.00, w Glinie 14.00, w Nagoszewce 14.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00 (zimą), 18.00 (latem)
Odpusty: Opatrzności Bożej, Przemienienia Pańskiego, św. Andrzeja Ap.
Obszar administracyjny Brok, Bojany (6), Glina (8), Kaczkowo Nowe (8), Kaczkowo Stare (7), Laskowizna (5), Nagoszewka (12), Nagoszewo (10), Puzdrowizna (4), Sumiężne (8), Turka (7)

Lokalizacja

Dekanat Ostrowski Chrystusa Dobrego Pasterza

Opis

W dokumentach brak danych odnośnie do erygowania parafii w Broku. W dokumencie z 1203 r. wymienia się Brok jako gród warowny z kościołem. Obecny kościół murowany w stylu renesansowym został zbudowany w latach 1542-1545 z fundacji biskupów płockich Samuela Maciejewskiego i Andrzeja Noskowskiego. Konsekrowany w 1560 r. przez Biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego. Kościół odremontowany staraniem proboszczów: ks. Józefa Samluka i ks. Stanisława Skarzyńskiego.

Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne w miejscowościach Glina i Nagoszewka. W latach 1983-1987 staraniem ks. prob. Józefa Samluka w miejscowości Glina został wybudowany budynek przeznaczony na punkt katechetyczny z niewielką salą do odprawiania nabożeństw. W roku 1996 staraniem ks. prob. Stanisława Skarzyńskiego dom katechetyczny został rozbudowany i przekształcony na budowlę sakralną z właściwym wystrojem wnętrza. Pobłogosławiony 27.07.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. W miejscowości Nagoszewka kościół murowany zbudowany w latach 1990-1995 staraniem proboszczów: ks. Mariana Łupińskiego i ks. Stanisława Skarzyńskiego; pobłogosławiony 27.08.1995 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 3625