STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Drozdowo - Parafia pw. św. Jakuba Apostoła

Kontakt Drozdowo, ul. Główna 50, 18-421 PIĄTNICA
gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: drozdowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Aleksander SUCHOCKI
Wikariusz: Ks. Dariusz ORPIK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.30, 10.00, 16.00, w Żelechach 12.30
w dni powszednie: 7.30, (roraty 7.00), (maj, czerwiec 19.00, październik 17.00)
Odpusty: św. Jakuba Ap., Wniebowzięcia NMP, św. Barbary
Obszar administracyjny Drozdowo, Krzewo Nowe (8), Krzewo (5,5), Niewodowo (1), Rakowo Boginie (4), Rakowo Czachy (3), Truszki (7), Wiktorzyn (4), Wyrzyki (5), Żelechy (6)

Lokalizacja

Dekanat Piątnicki

Opis

Parafia pw. św. Jakuba Ap. została erygowana 9.09.1435 r. z fundacji Smisława z Zakliczewa. W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, które uległy zniszczeniu na skutek pożaru. Obecny kościół murowany w stylu neoromańskim pw. św. Jakuba Ap. został zbudowany w latach 1869-1878 staraniem ks. prob. Piotra Andrulewicza wg projektu Witolda Lanciego. Kościół pobłogosławiony 4.12.1878 r., konsekrowany 13.09.1925 r. przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

Liczba wiernych: 1693