STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kozioł - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Kontakt 18-504 KOZIOŁ, ul. Kościelna 54
gm. Kolno, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: koziol@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jarosław SOKOŁOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 18.00 (zimą 17.00)
Odpusty: Miłosierdzia Bożego, Najśw. Serca Jezusowego
Obszar administracyjny Kozioł, Charubiny (5), Czerwone Kolonie (4), Dudy Nadrzeczne (4), Górszczyzna (2), Łacha Zajezierze (6), Szablaki (3), Wincenta (4), Waszki (3)

Lokalizacja

Dekanat Kolneński

Opis

Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego została erygowana 1.01.1995 r. w miejsce dotychczas istniejącego od 1.01.1984 r. w Koźle samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Powstała z trzech parafii: Kolno, Leman i Turośl.

Starania o budowę pierwszego kościoła w Koźle rozpoczęto w 1936 r. Do budowy przystąpiono w 1938 r. Prace przerwał wybuch II wojny światowej, gdy kościół był już w stanie surowym. W 1941 r. został zburzony przez sowietów. W latach 1950-1960 ponowiono starania o budowę kościoła. Powstał komitet budowy kościoła, jednak komunistyczne władze udaremniły wszelkie jego inicjatywy. Kościół murowany pw. Najśw. Serca Jezusowego zbudowany w latach 1978-1986 staraniem ks. Wojciecha Kuleszy wikariusza parafii Kolno, a następnie rektora ośrodka duszpasterskiego w Koźle. Dzwonnica wybudowana w 1990 r. Kościół poświęcony 11.03.1990 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 947