STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Krasnosielc - Parafia pw. św. Jana Kantego

Kontakt 06-212 KRASNOSIELC, Pl. Kościelny 13
gm. Krasnosielc, pow. makowski, woj. mazowieckie
e-mail: krasnosielc@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej KOTARSKI
Wikariusz: Ks. Piotr JARNICKI
Emeryt: Ks. Jan ORZECHOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: św. Rocha, św. Jana Kantego
Obszar administracyjny Krasnosielc, Bagienice (6), Bagienice Folwark (6), Biernaty (4), Chłopia Łąka (3), Grądy (6), Kalinowo (6), Krasnosielc Leśny (3), Łazy (3), Nowy Krasnosielc (1), Nowy Sielc (1), Papierny Borek (6), Pienice (4), Przytuły (4), Raki (6), Wola Józefowo (5), Wola Włościańska (5), Wólka Rakowska (7), Wymysły (2), Wygoda (2)

Lokalizacja

Dekanat Krasnosielcki

Opis

Parafia pw. św. Jana Kantego została erygowana 10.05.1386 r. w Sielcu (dawna nazwa Krasnosielca) przez Biskupa Ścibora z fundacji Pawła z Radzanowa chorążego warszawskiego. Około połowy XVIII w. nastąpiła zmiana nazwy na Krasnosielc. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Krasnosielc została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii było kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany pw. św. Jana Kantego w stylu neoklasycystycznym wybudowano ok. 1790 r. z fundacji J. Krasińskiego. Kościół konsekrowany w 1799 r. przez Biskupa O. Szembeka. W 1945 r. kościół uległ zniszczeniu, odbudowany w latach powojennych.

Liczba wiernych: 2906