STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łomża - Parafia pw. św. Michała Archanioła

Kontakt 18-400 ŁOMŻA, ul. Dworna 25,
m. n. p. p.; m., gm. Łomża, woj. podlaskie
e-mail: katedra@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Marian MIECZKOWSKI
Wikariusze: Ks. Patryk BANACH
Ks. Jacek DĄBROWSKI
Ks. Tomasz GRALA
Rektor Kościoła Rektoralnego: Ks. Paweł NOCKO
Kapelan Opactwa: Ks. Jan KRUPKA
Emeryci: Ks. Kazimierz CHABEREK
Ks. Walenty GUMOWSKI
Ks. Jan SOŁOWIANIUK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 12.00, 18.00
w Kościele Rektoralnym - w niedziele: 7.00, 9.00 i 12.30; w dni powszednie: 7.00
w Opactwie Sióstr Benedyktynek - w niedziele: 8.00 i 17.00; w dni powszednie: 6.30
Odpusty: św. Michała Arch., MB Łomżyńskiej-Matki Pięknej Miłości, św. Rocha
Obszar administracyjny Łomża - ulice: Aleja Legionów, Bernatowicza, Boh. Monte Cassino, A. Chętnika, Ciborowskiego, Dworna, Dmowskiego, Długa (parzyste), Giełczyńska, Glogera, Jana z Kolna, Kierzkowa (część), St. Konwy, Kopernika, Krótka, Łąkowa, 3 Maja, Marynarska, Pl. Niepodległości, Nowa, Nowogrodzka (do nr. 44), Ogrodowa, Pl. Papieża Jana Pawła II, Piękna (nieparzyste), Pl. Pocztowy, Polowa, Raginisa, Sadowa, Senatorska (parzyste), Sienkiewicza, Sikorskiego (część), M. Skłodowskiej Curie, Stara, Stary Rynek, Szkolna, Szosa Zambrowska (strona od północy), Witosa, Wąska (część), Wiejska (od ul. Pięknej), Wojska Polskiego (do parku), Zawadzka; Jednaczewo (6-9)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński Katedralny św. Michała Archanioła

Opis

Według tradycji, ewangelizacja ziemi łomżyńskiej sięga 1000 roku, jest łączona z misją św. Brunona z Kwerfurtu. Z tego okresu wymienia sie dwa kościoły: św. Wawrzyńca i św. Piotra. Kościół św. Wawrzyńca znajdował się na wzgórzu w Starej Łomży sasiadującym z wczesnośredniowiecznym grodziskiem. Natomiast kościół św. Piotra, był zbudowany także w Starej Łomży, ale bliżej dzisiejszego miasta.

Według zachowanych dokumentów archiwalnych w 1410 r. została erygowana w Łomży, przez biskupa Jakuba z Korzkwi, parafia przy kościele Świętych Rozesłańców Piotra, Pawła i Andrzeja Apostołów oraz Wawrzyńca i Katarzyny zbudowanym przed 1396 r. na miejscu zwanym później Popową Górą, gdzie obecnie znajduje się kościół i klasztor oo. kapucynów. Po otrzymaniu przez Łomżę praw miejskich w 1418 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców, co przyczyniło się do budowy nowego, okazalszego kościoła. W latach 1504-1525 kosztem księżnej mazowieckiej Anny i jej synów Janusza III i Stanisława wybudowano kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela. W 1526 r. odbyło się uroczyste przeniesienie do nowego kościoła chrzcielnicy ze starego kościoła Świętych Rozesłańców. W tym też czasie do kościoła św. Michała Arch. przeniesiono także uprawnienia parafialne z kościoła Świętych Rozesłańców. Uroczysty akt konsekracji dokonany przez biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego odbył się po 1531 r. W latach 1691-1693 podczas generalnego remontu, koniecznego z racji pożaru i zniszczeń wojennych, zmieniono wystrój kościoła z gotyckiego na barokowy, według planu architekta Józefa Szymona Bellotto. Późniejsze materiały źródłowe zawierają wzmiankę o ponownej konsekracji kościoła dokonanej w 1783 r. Z racji złego stanu technicznego, w trosce o bezpieczeństwo wiernych, w 1819 r. kościół św. Michała Arch. został na krótko zamknięty. Podczas przeprowadzonych remontów w końcu XIX w. cały kościół został pokryty polichromią. Od 1921 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Po utworzeniu 28.10.1925 r. przez papieża Piusa XI Diecezji Łomżyńskiej, kościół farny św. Michała Arch. w Łomży został podniesiony do godności katedry. Podczas II wojny światowej katedra częściowo uszkodzona, została uratowana przez Biskupa Stanisława Łukomskiego przed wysadzeniem w powietrze. Obecny swój wygląd katedra zawdzięcza regotyzacji dokonanej po wojnie. W latach 2000-2009 staraniem Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i proboszcza ks. Mariana Mieczkowskiego z pomocą diecezji i parafii oraz środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta Łomży, województwa podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury przeprowadzono generalny remont świątyni katedralnej.

W kościele katedralnym znajduje się czczony przez wiernych cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej - Matki Pięknej Miłości, koronowany w Łomży 4.06.1991 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na terenie parafii katedralnej w Łomży aktualnie znajdują się jeszcze dwa kościoły: pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1877 r., który od 31.12.1985 r. został ustanowiony Kościołem Rektoralnym oraz kościół zakonny Sióstr Benedyktynek pw. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1855-1863, całkowicie zniszczony podczas ostatniej wojny, odbudowany w latach 1946-1962 (wieżę kościelną dobudowano w 1994 r.). Na parafialnym cmentarzu grzebalnym znajduje się kaplica pw. Grobu Pańskiego.

Do 1972 r. parafia katedralna była jedyną parafią w Łomży. W następnych latach z terytorium parafii katedralnej wydzielono cztery nowe parafie: MB Bolesnej, św. Brunona z Kwerfurtu, Miłosierdzia Bożego i św. Andrzeja Boboli.

Liczba wiernych: 9006

Video