STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Nur - Parafia pw. św. Jana Apostoła

Kontakt 07-322 NUR, ul. Małkińska 7
gm. Nur, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: nur@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Dariusz ŚWIĘCKI
Wikariusz: Ks. Jarosław GOŁASZEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 12.00; 10.30 w Zaszkowie
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: św. Jana Ap., MB Szkaplerznej, MB Różańcowej, Wniebowzięcia NMP w Zaszkowie
Obszar administracyjny Nur, Cietrzewki (6), Kamianka Nadburzna (3), Kamianka Stokowo (3), Kamieńczyk Pierce (7), Kamieńczyk Wielki (6), Kossaki (4), Kramkowo Lipskie (7), Kunin (6), Łęg Nurski (2), Murawskie (5), Myślibory (6), Nur Kolonia Wschodnia (2), Obryte (8), Ołowskie (7), Ołtarze (3), Ślepowrony (9), Strękowo (5), Szpice (5), Tymianki Adamy (10), Tymianki Dębosze (7), Tymianki Moderki (6), Tymianki Okunie (7), Tymianki Pachoły (7), Tymianki Skóry (9), Tymianki Szklarze (7), Zaszków (12), Zaszków Kolonia (10), Żebry Laskowiec (4), Żebry Kolonia (3)

Lokalizacja

Dekanat Czyżewski

Opis

Parafia pw. św. Jana Ap. powstała w 1401 r.

Kolejne kościoły drewniane w parafii zostały zniszczone przez pożar w latach: 1605, 1658 i 1704. Kościół wybudowany przez ks. K. Bogackiego przetrwał do 1851 r. Po jego zniszczeniu wybudowano małą drewnianą kaplicę. W 1870 r. staraniem ks. Kąckiego został zbudowany kościół murowany pw. św. Jana Ap., który uległ zniszczeniu podczas wojny w 1944 r. Obecny kościół pod tym samym tytułem odbudowany w latach 1948-1966 staraniem proboszczów: ks. B. Kostro, ks. A. Kina, ks. J. Rogowskiego, ks. J. Szurnickiego; wieża zaś została zbudowana staraniem ks. A. Wróblewskiego w latach 1974-1975. Kościół konsekrowany 4.09.1966 przez Biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W ołtarzu głównym znajduje się otaczany szczególną czcią wiernych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1690 r.

Na terenie parafii, w miejscowości Zaszków położonej 12 km od kościoła parafialnego, znajduje się dzięki staraniom mieszkańców kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, powstały w latach 1983-1984 przez adaptację drewnianego domu mieszkalnego, w którym jest sprawowana niedzielna liturgia.

Liczba wiernych: 1875