W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia 2020 r.) Ojciec Święty Franciszek zainaugurował Rok św. Józefa. Formalnym powodem tej decyzji była 150. rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. O motywach pastoralnych i teologicznych Roku św. Józefa mówi List Apostolski zatytułowany "Patris corde".  Papież zaznacza, że to pragnienie zagościło w jego sercu w czasie pandemii. Pomyślał o tym, aby dowartościować cichych pracowników służby zdrowia oraz innych, pracujących bezimiennie na rzecz ratowania osób chorych. To właśnie św. Józef: ukryty, niezauważony staje się dla nas orędownikiem na trudne czasy.

     W liście Franciszek ukazuje św. Józefa jako skromnego cieślę, człowieka sprawiedliwego i męża gotowego do pełnienia woli Bożej. Jawi się on jako ojciec umiłowany, czuły, posłuszny, przyjmujący, cechujący się twórczą odwagą. Jest też "cieniem Ojca niebieskiego na ziemi". Postać i przesłanie św. Józefa domagają się dzisiaj szczególnego wykorzystania w życiu liturgicznym i duszpasterskim parafii.

     Papież Franciszek wskazuje, że w Kościele dniem szczególnie poświęconym św. Józefowi jest środa. W zwyczaju naszej Diecezji w środy w wielu parafiach modlimy się Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nie musi to być przeszkodą do wprowadzenia nowenny do św. Józefa. Zachęcamy, aby w najbliższym roku, obok 19 marca (uroczystość św. Józefa) i 1 maja (wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika), dniem modlitwy za przyczyną Opiekuna Kościoła świętego uczynić każdy 19 dzień miesiąca. Będzie to dobra okazja do tego, aby sprawować Mszę św. wotywną o św. Józefie (jeśli pozwalają na to przepisy liturgiczne). Będzie to też okazja do wygłoszenia okolicznościowej homilii. 

     Zwracajmy też uwagę wiernych na możliwość zyskiwania odpustu zupełnego zgodnie z decyzjami zawartymi w dekrecie wydanym przez Penitencjarię Apostolską.

    Patron Kościoła powszechnego staje się wzorem ojcostwa i tożsamości współczesnego mężczyzny. Obserwujemy w parafiach naszej Diecezji odrodzenie modlitwy różańcowej, odmawianej przez mężczyzn i ojców. Z modlitwy wyrastają sformalizowane grupy męskie, mające na celu nie tylko pogłębianie duchowości, ale również zaangażowanie duszpasterskie, społeczne oraz charytatywne. Należą do nich między innymi stowarzyszenia Rycerzy Kolumba, Rycerzy św. Jana Pawła II czy Modlitewna Grupa Różańcowa "Nazaret". Widoczna jest też praca na rzecz świadomego ojcostwa, chociażby poprzez stowarzyszenie adresowane do ojców o nazwie "Tatonet" i poszczególne wydarzenia parafialne. 

     Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zwraca się z zachętą do promowania, w Roku św. Józefa, wspomnianych inicjatyw tym bardziej, że obecność mężczyzn w życiu parafialnym jest wciąż niewielka, w porównaniu z zaangażowaniem kobiet. Należy doceniać rodzące się tzw. "męskie" inicjatywy duszpasterskie i je wspierać.  Ponadto, w ciągu trwania Roku św. Józefa" Wydział planuje kilka wydarzeń ogólnodiecezjalnych, w tym konferencję poświęconą chrześcijańskiemu spojrzeniu na tożsamość mężczyzny i ojca.

Ks. Jacek Czaplicki 
Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: