Ruch Rodzin Nazaretańskich


Kim jesteśmy ? Nasza tożsamość.

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

  1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

  2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty , który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

  3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

  4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

  5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi , który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.

  6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

  7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Ruch w diecezji łomżyńskiej został zatwierdzony w 2003 roku, a w roku 2013 zyskał status stowarzyszenia (wiernych świeckich i duchownych) w oparciu o przepisy prawa kanonicznego i posiada osobowość prawną. Na poziomie parafii istnieją grupy parafialne, którymi opiekuje się wyznaczony przez proboszcza kapłan. Formacja ruchu to spotkania diecezjalne i międzydiecezjalne, spotkania rekolekcyjne, a nade wszystko codzienna formacja własna (Eucharystia, Adoracja, czytanie lektury duchowej, stałe spowiednictwa i kierownictwo duchowe.)

Zapraszamy na naszą stronę www.rrn-lomza.pl oraz na rekolekcje letnie w górach w pierwszej połowie lipca.

Wspólnoty RRN w naszej diecezji:

Rejon łomżyński – parafia pw. Krzyża Świętego, parafia pw. Bożego Ciała, parafia pw. Świętego Brunona, parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

Rejon łapski - parafia pw. Krzyża Świętego, parafia Św. Piotra i Pawła, parafia pw. Św. MichałaArchanioła w Płonce Kościelnej.

Rejon wyszkowski - parafia pw. Św. Rodziny, parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. Rejon wysoko-mazowiecki - parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Wysokiem-Mazowieckiem (terminy spotkań na naszej stronie w zakładce o nas)

 

Czytany 7549 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png