Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Uchwała Nr 1/1/2015

Grupy Inicjatywnej DIAK DŁ

z dnia 16.01.2015 r.


w sprawie ustanowienia tymczasowego organu DIAK w Diecezji Łomżyńskiej


Działając na podstawie Art. 13, pkt 3 statutu Akcji Katolickiej, na mocy decyzji Biskupa Łomżyńskiego, Grupa Inicjatywna zebrana na spotkaniu w dn. 16.01.2015 r. w Łomży wybrała spośród swego grona tymczasowy organ prowadzący celem reaktywowania struktur Akcji Katolickiej w Diecezji Łomżyńskiej.

§ 1

Skład osobowy tymczasowego organu DIAK DŁ  1. Magdalena Wawrzyniak – przewodnicząca

  2. Bernard Szymański - zastępca

  3. Teresa Soliwoda – sekretarz

  4. Anna Żebrowska – skarbnik

  5. Hanna Chojnowska

  6. Bernard Szymański

  7. Ryszard Zelkowski

  8. Szczepan Kijewski

§ 2

Pełnienie obowiązków Prezesa powierzono Księdzu Asystentowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca                                                                            Asystent Kościelny AKDŁ

Magdalena Wawrzyniak                                                                        ks. Robert Śliwowski
Czytany 6546 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png