Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM to stowarzyszenie gdzie przede wszystkim jesteśmy sobą. Dzielimy się sukcesami, chcemy wspólnie rozwiązywać problemy. Na spotkaniach poruszamy życiowe tematy, dotykające nas każdego dnia: głoszenie Słowa Bożego w szkole, prawdy o sektach, nałogów, przyszłości, sakramentów itd. Prowadzimy dyskusje, staramy się sobie pomagać, odnajdywać nowe rozwiązania. Wspieramy się na duchu. Modlimy się.
KSM nie jest lekarstwem na różne niepowodzenia, ani magicznym zaklęciem, które sprawi, że znikną wszystkie przeciwności losu. KSM to odpowiedź na wezwanie. To poświęcanie wiele czasu i pracy. To zbieranie obfitego plonu. KSM-owicze tak samo jak wszyscy młodzi ludzie muszą uczyć się do egzaminów, wstawać codziennie rano do pracy lub szkoły, sprzątać w swoim pokoju i pomagać rodzicom w codziennych obowiązkach.

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, chcących pożytecznie i na chwałę Bożą spędzić swój wolny czas. KSM to także bardzo dobry sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. 
Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u dajemy tym świadectwo o całym Kościele Katolickim i dlatego powinniśmy przestrzegać całej jego nauki, a więc nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM to możliwość zaangażowania w życie Kościoła.

Wolny czas
Przystąpienie do KSM-u to deklaracja poświęcenia swojego wolnego czasu (nie tego, który jest przeznaczony na szkolę, naukę, pomoc w domu) i sił na robienie czegoś dobrego wspólnie z innymi.

Bawić 

KSM to nie tylko poważna praca, formacja, działanie, modlitwa. To również miejsce i czas na dobrą zabawę, kulturalną i radosną rozrywkę "bez przegięć". Tutaj młodzież ma możliwość wspólnie organizować swój wolny czas.

Robić coś dobrego dla innych
KSM jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną ma bardzo szerokie pole działania. Od chęci i pomysłowości jego członków zależy w jakim stopniu te możliwości zostaną wykorzystane dla dobra innych.

Modlitwa, formacja Działanie, praca, rozrywka
w KSM to jeden z jego filarów. Nie może on istnieć bez drugiego, najważniejszego, którym jest formacja, osobista praca nad sobą, modlitwa i uczestnictwo w Sakramentach.

Wśród wielu zadań, które stoją przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży jest m.in. ubogacenie wiary, szerzenie wiedzy religijnej oraz zasad moralnych, dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość przedmałżeńską, angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych. Oprócz zobowiązań wymienionych w statucie KSM, każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w życiu i działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich zachowywaniu powinien nieustannie wzrastać i dawać przykład innym.

Trochę historii …
KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934 r. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem “Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.
Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze PRL odmówiły ponownej rejestracji KSMM poza terenem archidiecezji poznańskiej i krakowskiej oraz KSMŻ na terenie całego kraju. Ostatecznie 7 lutego 1953 r. zdelegalizowano również KSMM, a członków organizacji działających w podziemiu represjonowano. Najdotkliwsze represje dotknęły członków KSMM – Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę, których w procesie Kurii Krakowskiej skazano 27 stycznia 1953 r. na karę śmierci. Wyroki te zamieniono później na dożywocie, a skazani opuścili więzienie na mocy amnestii w roku 1956. Pomimo delegalizacji organizacje kontynuowały swoją podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. kard. Karol Wojtyła – wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie. Reaktywacji związków dokonała 10 października 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydając dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadając jej osobowość prawną kościelną. 12 lutego 1998 r. dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM nadając mu również osobowość prawną cywilną.
Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych.

Oddziały KSM DŁ:
 1. Brok
 2. Czyżew
 3. Dąbrówka Kościelna
 4. Długosiodło
 5. Goworowo
 6. Jednorożec
 7. Kadzidło
 8. Kolno
 9. Kupiski Stare
 10. Łapy – par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
 11. Łomża – par. p.w. Bożego Ciała
 12. Łomża – pw. Krzyża Świętego
 13. Łomża – par. p.w. Miłosierdzia Bożego
 14. Łyse
 15. Myszyniec
 16. Ostrołęka
 17. Ostrów Mazowiecka - par. p.w. Wniebowzięcia NMP
 18. Piątnica
 19. Płonka Kościelna
 20. Poryte
 21. Rutki
 22. Rzekuń
 23. Sokoły
 24. Szelków
 25. WSD Łomża
 26. Wąsewo
 27. Wysokie Mazowieckie – par. p.w. św. Jana Chrzciciela
 28. Zambrów – par. p.w. Ducha Świętego
 29. Zambrów – par. p.w. św. Józefa Rzemieślnika
 30. Zambrów – par .p.w. Trójcy Przenajświętszej
 31. Zbójna
Ty też możesz już dzisiaj odpowiedzieć Bogu - GOTÓW! Zachęcamy do szukania oddziałów KSM w swoich parafiach, miejscach zamieszkania. We wszystkich pytaniach służymy pomocą. 
Czytany 7713 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png