Katolickie Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"

Katolickie Stowarzyszenie ,,Pokój i Dobro" w Diecezji Łomżyńskiej zostało erygowane dnia l czerwca 1989 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Celem Stowarzyszenia - określonym przez jego statut -jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechnienia ich zaangażowania w życie diecezji, społeczeństwa i narodu. Katolickie Stowarzyszenia ,,Pokój i Dobro" dla realizacji celów statutowych powołało w 1992 r. Społeczny Katolicki Uniwersytet Ludowy w Łomży. Organizacja i program SKUL opiera się, na przepisach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach pozaszkolnych. Cele SKUL są następujące: pogłębienie chrześcijańskiej formacji religijno-moralnej i podniesienie kultury religijnej wśród ludzi mieszkających przede wszystkim na wsi; pomoc ludziom w lepszym funkcjonowaniu w dzisiejszej rzeczywistości; przygotowanie ludzi do umiejętnego korzystania z literatury fachowej, z pomocy instytucji, organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów; wiązanie emocjonalne ludzi z historią i tradycją swojego regionu; kultywowanie obrzędów i uroczystości religijnych. Program trzyletni nauczania SKUL obejmuje 5 dziedzin: ewangelizacje, środowiska; historie. Kościoła, Polski i regionu; edukacje, samorządową społeczeństwa; edukacje, zawodową wybranych środowisk (grup); zagrożenia cywilizacyjne współczesnego człowieka.


ZARZĄD GŁÓWNY 
Prezydium Zarządu Głównego
Prezes: mgr inż. Eugeniusz MIODUSZEWSKI
Wiceprezes: Tadeusz PIECZYŃSKI
Sekretarz: Kazimierz DAWID
Skarbnik: mgr inż. Jan SZYMAŃSKI
Członkowie: inż. Tadeusz ŁUPIŃSKI, Władysław PERKOWSKI
Asystent kościelny: Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI


Oddziały Stowarzyszenia
ŁOMŻA ul. Sadowa 12, 18-400 ŁOMŻA
MYSZYNIEC ul. Rynarzewskiego 16, 07-430 MYSZYNIEC
 ŁAPY ul. Bociańska 56, 18-100 ŁAPY
OSTRÓW MAZ. ul. Kościuszki 39, 07-300 OSTRÓW MAZ.

 

 

Czytany 6086 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png