Fundacja "Vita Familiae" Poradnia Rodzinna

Kierownik poradni
Ks. dr Jacek KOTOWSKI

Sekretariat
mgr Joanna OŻGA

Służy pomocą duszpasterską w rozwiązywaniu różnych problemów pojawiających się w życiu małżeńskim i rodzinnym, także w konfliktach sumienia. Radą służą w niej osoby kompetentne i odpowiedzialne. Poradnia czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 do 19.00. Na spotkanie należy umówić się wcześniej osobiści lub telefonicznie pod numerami: tel. 0-86 473 55 14 w godz. 16.00 - 19.00 (poniedziałek-czwartek)


UWAGA!

- Wszystkie porady są bezpłatne
- Nie prowadzimy leczenia
- Nie wydajemy recept
- Nie prowadzimy spotkań z narzeczonymi w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa
- Służymy radą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemuZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY

Duszpasterz Rodzin
- pomoc duszpasterska, kierownictwo duchowe 
- problemy wiary, sumienia i etyki małżeńskiej, porady dotyczące życia małżeńskiego

Doradca Życia Rodzinnego, Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny
- porady dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego
- porady dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa
- porady z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa
- zapoznanie z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności małżeńskiej w celu planowania lub okresowego odłożenia poczęcia w cyklach typowych oraz w sytuacjach szczególnych: po porodzie, w premenopauzie i po odstawieniu antykoncepcji

Prawnik świecki
- porady prawne z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego 

Prawnik kapłan
- porady prawne z zakresu kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Psycholog świecki
- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
- wsparcie psychologiczne w zaburzeniach emocjonalnych, w kryzysach egzystencjalnych
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- podjęcie prób łagodzenia konfliktów między rodzicami a dziećmi 
- pomoc w przywróceniu dobrych relacji z dzieckiem, w przypadku gdy zostały one zaburzonePsycholog kapłan
- pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych, ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej
- mediacje par i małżeństw w sytuacjach konfliktu
- problemy wychowawcze okresu dojrzewania
- zaburzenia osobowości
- zagrożenie ze strony sekt
Psychiatra
- nieokreślone zaburzenia psychiczne - symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
- problemy natury nerwicowej, lęki, obawy, trudności współżycia małżeńskiego itp.(wizyta po uprzedniej konsultacji z psychologiem)

Pedagog
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w rodzinie i szkole
- problemy okresu dojrzewania

Pediatra
- porady medyczne dotyczące pielęgnacji i rozwoju dziecka, promocja zdrowia w rodzinie

Logopeda
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wieku wczesnodziecięcego i szkolnego
- logopedia, reedukacja (dysgrafia, dysleksja, problemy w nauce)
- diagnoza zaburzeń mowy

Radny Miasta
- pomoc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących spraw podlegających właściwości Urzędu Miasta
- zapytania, interpelacje, interwencje 

Doradca finansowy
- pomoc w realizacji celów finansowych, pomoc w dokonaniu fachowej weryfikacji dostępnych ofert finansowych najbardziej dopasowanych do państwa oczekiwań np. w zakresie kredytowania nieruchomości
- pomoc związana z finansami (dobór rachunku bankowego, doradztwo przy kredytach, lokaty, fundusze)

Czytany 10514 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png