SOBOTA TRZYDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 14, 1. 7-11

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

 

          „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca...”
Kontekst uczty, na którą Jezus został zaproszony, aby zasiąść do posiłku z innymi osobami, stał się jednocześnie sposobnością do tego, by Chrystus dal Swoim uczniom pewne wskazania co do postępowania w realiach codzienności. Słowa Jezusa dotyczące więc bardzo konkretnej sytuacji – zajmowania miejsca przy stole podczas jakiejś uczty – mają jednak swoje zastosowanie również do innych spraw w naszym codziennym życiu. Wzywa nas Pan do tego, byśmy unikali takich sytuacji, w których mielibyśmy stawiać siebie samych na pierwszym miejscu, byśmy unikali niepotrzebnego, niewłaściwego wywyższania siebie. A przecież często tak jest, że wokół nas dostrzegamy takie sytuacje, kiedy to ktoś „wywyższa siebie”, szuka dla siebie dobrej pozycji, zaszczytnego miejsca – przy tym chwaląc siebie, swoje zalety i zasługi, poniżając jednocześnie innych wokół, kiedy ktoś nawet „rozpychając się łokciami” (jak to określamy) stara się o zdobycie znaczenia, stanowiska, wpływów, korzyści... A może i my sami nie jesteśmy wolni od takiej postawy? Niech słowa Jezusowe z dzisiejszej Ewangelii skłonią nas do refleksji nad naszą postawą, naszym zachowaniem i relacjami. Może to i do nas Pan zwraca się słowami dzisiejszego fragmentu, abyśmy nie byli tymi, którzy dążą do zajmowania „pierwszego miejsca”...?

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.