WTOREK PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

 

          „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!”
Zapewne przykro brzmiały te słowa dla mieszkańców tych miast, pod adresem których Jezus je wypowiedział. A źródłem tego „biada” było to, że oni – pomimo tego, że mogli słuchać Jezusa i być świadkami Jego cudów – jednak nie potrafili uwierzyć w Niego, nie potrafili przyjąć z wiarą Jego Ewangelii. Tak hojnie obdarowani przez Pana przez to, że On pośród nich realizował Swoją działalność publiczną, a jednak nie potrafili odwzajemnić się wiarą i miłością dla Tego, który był pośród nich, pośród nich nauczał i czynił wielkie znaki. Czy jednak z podobnymi słowami Jezus nie mógłby się i do nas niekiedy zwrócić? Przecież On nas także obdarował Swoją szczególną obecnością: przez dar Eucharystii, przez dar słowa zapisanego na kartach NT, przez realizację Swej obietnicy danej uczniom: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Czy jednak otwieramy nasze serca dla Chrystusa w odpowiedzi na to wszystko, co jest naszym udziałem? Jaka jest nasza odpowiedź na Boże dary, które On nam daje? Obyśmy nie stali się podobni do mieszkańców Korozain, Betsaidy, Kafarnaum czy innych miejsc w Izraelu, o których Jezus mówi „biada”, z powodu braku wiary i gotowości nawrócenia. Niech nasze serca będą pełne wiary dla Jezusa, naszego Zbawiciela. Niech nasza wola będzie zawsze gotowa, by słuchać tego, co On nam mówi.

 

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.