CZWARTEK PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 11,28-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

 

          „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Jezus zaprasza uczniów do Siebie. Wzywa nas do tego, by do Niego przychodzić, by od Niego czerpać potrzebne siły dla codziennego życia, dla codziennego trudu, dla realizowania Jego woli w różnych sprawach i w różnych momentach. Bo niejednokrotnie czujemy się takimi ludźmi, o jakich Jezus mówi w Swoim słowie, które dzisiaj czytamy: obciążeni, utrudzeni, przytłoczeni ciężarem naszych obowiązków, doświadczeń, cierpień, przeciwności. Niejednokrotnie może przychodzi nam narzekać, przeżywać chwile wielkiego zwątpienia czy nawet rozpaczy. A dzisiejsze słowo, czytane podczas liturgii, mówi o tym, że nie chodzi o to, byśmy sami stawiali czoła temu wszystkiemu, co jest tym trudem codzienności. Tym bardziej, że mamy Chrystusowe zapewnienie o Jego pomocy, o Jego umocnieniu, wsparciu tych naszych ludzkich wysiłków. „Przyjdźcie do Mnie”: zaprasza Jezus każdego z nas. Przychodźmy więc do Niego, ale też przychodząc – przyjmujmy Jego pomoc, przyjmujmy te dary, którymi On chce nas obdarzyć, przez które On chce nas umocnić. Wśród tych darów mamy: dar Eucharystii, dar wszystkich sakramentów św., dar Bożego słowa, dar Jego błogosławieństwa. Z Nim, z tą Jego pomocą, „pokrzepieni” przez Niego – będziemy mogli łatwiej realizować nasze codzienne zadania.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.