PIĄTEK PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 12,1-8

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.
A On im odpowiedział:
„Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

 

          „Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary»...”
Chrystus Pan podczas kontrowersji związanej z zachowaniem uczniów podczas szabatu odwołuje się do słów zapisanych na kartach ksiąg prorockich, gdzie Bóg mówi przez Swego sługę: „Chcę miłosierdzia”. Miłosierdzie bowiem powinno być bardzo obecne w życiu każdego człowieka. Miłosierdzie jest wyrazem człowieczeństwa, powinno być cechą postępowania każdego człowieka. Tym bardziej powinno ono być obecne w życiu człowieka wierzącego w Boga, który jako pierwszy okazuje człowiekowi Swe miłosierdzie i podobnej postawy w odpowiedzi od człowieka oczekuje. „Chcę raczej miłosierdzia” – tak, i trzeba nam tu zauważyć, że codzienne nasze życie przynosi nam tak wiele możliwości do tego, byśmy czynili to miłosierdzie, byśmy czynną, konkretną, rzeczywistą miłością obdarzali każdego, szczególnie tych, którzy są w potrzebie, ci, którym możemy i powinniśmy nasze serce okazać. „Chcę miłosierdzia” – mówi do nas Bóg. Mówi to do każdego z nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, włączeni do wspólnoty Jego uczniów, którzy mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami. Chrystus Pan pragnie naszego miłosierdzia każdego dnia naszego życia. On pragnie naszego miłosierdzia, On chce, byśmy swym sercem dzielili się z innymi ludźmi. A jaka będzie nasza odpowiedź na to Boże wezwanie i pragnienie?

 

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.