SOBOTA PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 12,14-21

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

 

          „Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciwko Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.”
Sprzeciw wobec osoby Jezusa ze strony faryzeuszów, ze strony ówczesnych przywódców narodu żydowskiego narastał stopniowo podczas działalności publicznej Chrystusa. Mówi nam o tym św. Mateusz w swojej Ewangelii notując to zdanie o naradzaniu się faryzeuszów w związku ze sprawą Jezusa. Wiemy jednak, że także w czasach nam współczesnych są ci, którzy sprzeciwiają się Jezusowi i Jego nauczaniu. Ci, którzy zamykają swe uszy i swoje serca, by nie słuchać Jego słów, by nie iść drogą wskazywaną im przez Chrystusa. Nie mogą oni działać przeciw Jezusowi, więc często występują przeciw Jego uczniom, przeciwko chrześcijanom. To są osoby, które prześladują Kościół w niejednym miejscu na świecie, także i teraz, w XXI wieku. Są też i ci, którzy może i w naszym środowisku krytykują zachowanie ludzi wierzących, wyśmiewają się z postawy chrześcijan, nie chcą uczestniczyć w życiu Kościoła (choć często są osobami ochrzczonymi, które wcześniej przyjmowały sakramenty św., chodziły na Mszę św., modliły się). Prośmy Jezusa o męstwo w wierze, w życiu chrześcijańskim dnia codziennego – dla nas i dla wszystkich wyznawców Chrystusa, byśmy potrafili odważnie dawać świadectwo o Nim, o Jego Ewangelii w każdej sytuacji, wobec której trzeba nam stawać w codziennym życiu.

 

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.