SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 6,30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

 

          „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.”
Chrystus Pan jest dla nas Dobrym Pasterzem. Jest zatroskany o nas, o naszą codzienność, o nasze wędrowanie poprzez doczesność. Tak, jak miało to miejsce podczas publicznej działalności naszego Zbawiciela (o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii), tak jest i dzisiaj. Jezus widząc przed Sobą wielki tłum, okazał im Swą litość – jak nam mówi św. Marek. I co czyni Jezus w pierwszym rzędzie? On „zaczął ich nauczać”. Odpowiedź Zbawiciela to przede wszystkim przekazanie ludziom Dobrej Nowiny, nauki wskazującej ludziom drogę, którą oni powinni podjąć i po której powinni oni podążać za Nim, za Dobrym Pasterzem. On także nam przekazał i ciągle na nowo przekazuje tę naukę, bo jest ona ciągle aktualna. Mimo upływu wieków, mimo zmieniających się warunków i okoliczności życia człowieka – słowo nauki Chrystusa Pana pozostaje wciąż aktualne. Naszym zadaniem jest bycie ludźmi otwartymi i gotowymi na słuchanie Chrystusa, na przyjmowanie Jego nauki, na rozważanie slow Zbawiciela – kiedy On nas naucza. A Jego nauka rzeczywiście dociera do nas w różny sposób: w kościele, w sali katechetycznej, w domu rodzinnym, poprzez lekturę słowa Bożego, poprzez otwarcie serca podczas osobistej modlitwy. Pozwólmy, aby Jezus, Dobry Pasterz, rzeczywiście nas prowadził!

 

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.