PONIEDZIAŁEK SZESNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 12,38-42

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: „Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”. Lecz On im odpowiedział:
„Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon”.

 

          „Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie.”
Słuchający Jezusa, świadkowie Jego działalności publicznej, Jego słów i czynów pragnęli, by On uczynił jakiś szczególny znak dla nich. Jezus jednak odmawia spełnienia ich życzenia, wskazując na postacie Starego Testamentu – na proroka Jonasza i króla Salomona. Mówi, że zarówno mieszkańcy Niniwy, jak i królowa z Południa, byli gotowi słuchać Jonasza i Salomona, chociaż nie widzieli „znaków” przez nich czynionych. A ponieważ On – Jezus – jest Kimś większym niż oni, to tym bardziej powinni oni słuchać tego, z czym On do nich się zwraca, bez poszukiwania jakiejś sensacyjności. Chrystus Pan pragnie także naszej gotowości słuchania Jego nauki, słuchania z wiarą. Słuchania tego, co On mówi do nas poprzez Swoje słowo. Nasza wiara, nasze zaufanie i zawierzenie Bogu nie może jednocześnie domagać się „znaków”, nie może domagać się rzeczy sensacyjnych. W szczególny sposób spróbujmy to odnieść do naszego uczestniczenia we Mszy św. Musimy z wiarą przyjąć prawdę o Jego obecności pośród nas w Eucharystii, przyjąć słowo kierowane do nas w czasie tej Ofiary jako słowo naszego Pana, musimy z wiarą przyjąć, że chleb i wino podczas Mszy św. stają się Ciałem i Krwią naszego Pana, choć nie widzą tego nasze oczy. Czy taka jest nasza wiara? Czy taka jest naprawdę? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.