ŚRODA SZESNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 13,1-9

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

 

          „Oto siewca wyszedł siać.”
To krótkie zdanie zaczyna przypowieść Pana Jezusa o siewcy. Znamy zapewne dobrze jej treść, bo nieraz słuchaliśmy lub czytaliśmy ten tekst zapisany w Ewangelii. Jest on także przypominany nieraz, np. podczas rekolekcji – bo mówi nam o Bożym zasiewie i o konieczności naszej odpowiedzi, współpracy z Bogiem. Siewca rzucający ziarno, które pada na różne miejsca. I w zależności od tego, dokąd dotarło to ziarno, jakie było podłoże, na które padło – tak też i owocowanie było różne: żadne (np. ptaki wydziobały ziarna), rośliny uschły lub zostały zagłuszone chwastami... Ale też było i to ziarno, które przyniosło plon, nawet 100-krotny. Znamy treść tej przypowieści i wiemy, że Jezus chce, byśmy odnieśli opisaną sytuację do zasiewu Bożego słowa w ludzkie serca. On, Jezus jest Siewcą, który sieje Swoje słowo i czyni to obficie. Jednak owocowanie tego Jezusowego słowa, owocowanie przez konkretne czyny wypływające z nauki zawartej w tym słowie, zależy także od tego, na jakie podłoże to słowo pada, zależy od tego, jakie jest serce człowieka przyjmującego Boże słowo, jak jest przygotowany do słuchania i realizowania Bożej nauki każdy, komu Pan daje ziarno słowa. A my? Jakimi jesteśmy słuchaczami? Jakie są nasze serca – czy jesteśmy gotowi, by słowo Pana w naszym życiu owocowało?

 

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.