WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MARTY, MARII I ŁAZARZA

J 11,19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”.
Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

 

          „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.”
Takimi słowami wyznaje swoją wiarę św. Marta, siostra Marii i Łazarza. A jej wyznanie nabiera wyjątkowej wymowy, kiedy zostaje wypowiedziane w tak szczególnym momencie. Jej brat, Łazarz, zmarł i ciało złożono do grobu. Po kilku dniach od jego śmierci przybył Jezus, którego wcześniej zawiadomiono o tym, że Łazarz jest bardzo chory. Jezus, którego przyjścia oczekiwano po to, by pomógł ciężko choremu. I oto, gdy Jezus rzeczywiście przybył do Betanii, Marta w Jego obecności składa to wyznanie, które słyszeliśmy. Poprzez te słowa św. Marta uczy nas także takiej właśnie postawy wiary, takiej postawy zaufania Jezusowi, zawierzenia Jemu, nawet w najtrudniejszych, najcięższych chwilach naszego życia. Nam nieraz trzeba stanąć wobec ciężkich doświadczeń, które stają się naszym udziałem na drogach codzienności. Trzeba nam nieraz stawiać czoła przeciwnościom; trzeba nam rozwiązywać niełatwe problemy. Obyśmy potrafili, wzorem św. Marty, w takich trudnych momentach trwać przy Chrystusie, naszym Zbawicielu. Obyśmy potrafili w Nim szukać umocnienia w chwilach przeżywanych doświadczeń. Obyśmy potrafili zawsze z przekonaniem i zaangażowaniem serca wypowiadać nasze wyznanie wiary: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę!”.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.