WTOREK OSIEMNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 14,22-36

Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odpowiedział Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A On rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

 

          „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”
Musieli naprawdę wystraszyć się uczniowie Jezusa, kiedy On z takimi słowami zwrócił się nich podczas burzy na morzu. Strach ich tym bardziej został spotęgowany, kiedy ujrzeli przed sobą swego Mistrza idącego do nich po wodach jeziora. „Nie bójcie się” – wzywa ich Pan do spokoju, do zaufania Jemu, do wiary w Jego obecność przy nich w momencie wielkiego doświadczenia, kiedy musieli walczyć z burzą na jeziorze. „Odwagi, nie bójcie się!” – zwraca się Jezus do wszystkich Swoich uczniów, w każdym momencie historii Kościoła św. I naprawdę wielu członków Kościoła św. dawało świadectwo odwagi, męstwa w wyznawaniu swej wiary. Wiemy o wielu pięknych świadectwach pozostawionych nam, zapisanych w dziejach Ludu Bożego. Dotyczy to życia świętych i błogosławionych, ogłoszonych przez Kościół św. – ale także wielu osób, którzy takie świadectwo złożyli i składają „bezimiennie”, często niezapisane w książkach… „Odwagi, nie bójcie się!” – zwraca się Pan Jezus także i do nas. Wzywa nas do tego, byśmy się podejmowali realizowania naszych codziennych obowiązków ze świadomością, że On, Chrystus, jest z nami, wspiera nas Swoją łaską. Nawet w trudnych chwilach: choroby, cierpienia, niesienia krzyża – On, nasz Pan, jest z nami. On nie opuści Swoich uczniów. Niech Chrystusowe słowa będą nam źródłem ufności. „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.