ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Mk 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

 

          „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”
Dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego prowadzi nas, w pewnym sensie, na wzgórze, byśmy tam, wraz z trzema uczniami mogli ujrzeć Chrystusa przemienionego i raz jeszcze usłyszeć słowa Boga Ojca, które są wyraźną identyfikacją Jezusa: „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Tak, jesteśmy zobowiązani do tego, by słuchać Jezusa, jesteśmy zobowiązani do tego, by słuchać nauki Tego, który do nas mówi słowami Swej Ewangelii. Powinniśmy w naszym życiu codziennym iść za naszym Nauczycielem – Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. „Jego słuchajcie”: to wezwanie każe nam raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy i jak słuchamy Jezusa w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości, że On do nas mówi, kieruje ciągle na nowo Swoje słowa, chce w naszych sercach zasiewać Swoje ziarno. Czyni to podczas każdej Mszy św., w której liturgia słowa jest ważną częścią. Czyni to poprzez teksty Pisma św. Starego i Nowego Testamentu, które powinny być także przedmiotem naszej osobistej lektury. Czyni poprzez nauczanie papieskie i nauczanie poszczególnych pasterzy Kościoła św. Do tego nauczania powinniśmy ciągle sięgać i je poznawać. Pan czyni to także poprzez katechezę szkolną i parafialną, realizowaną w różnych momentach i w różnej formie. Czyni to także poprzez słowa skierowane do nas w ciszy serca na modlitwie. Spróbujmy się zastanowić nad tym, jak słuchamy, jak przyjmujemy to słowo, tę naukę naszego Pana.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.