SOBOTA DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 11, 27-28

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

 

          „ (...) błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.”
Te słowa mówi Jezus w odpowiedzi na błogosławieństwo wypowiedziane przez pewną niewiastę z tłumu, błogosławieństwo mówiące o Maryi, Matce Jezusa. Słowa Jezusa uzupełniają tamte wcześniejsze słowa, a jednocześnie dają potwierdzenie tego, że naprawdę Maryja jest „błogosławiona”, bo przecież nie ulega wątpliwości, że Ona była Tą, która w Swoim życiu nieustannie słuchała i zachowywała słowo Boże. Wsłuchiwała się w to, co mówi do Niej Bóg i starała się realizować to, co było Bożą wolą względem Niej. Takie zadanie Pan stawia także przed nami. My mamy być tymi, którzy słuchają i zachowują słowo Boże. Ważne jest, byśmy dostrzegali to „i” znajdujące się miedzy tymi dwoma czasownikami, a w ten sposób dostrzegali jak ważne są obie czynności, do których Jezus nas zobowiązuje: Mamy słuchać, a więc słuchać naprawdę, słuchać uważnie, słuchać sercem, słuchać tak, by poznawać to, co Bóg ode mnie pragnie, słuchać starając się coraz lepiej zrozumieć wolę Boga. Mamy jednak również zachowywać, a więc wprowadzać w czyn usłyszaną naukę Boga; nie tylko poznawać dla samej wiedzy, ale nieustannie czynić wysiłek, by to Boże słowo stawało się drogowskazem życia. „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”: oby to błogosławieństwo Chrystusowe i do nas się odnosiło.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.