CZWARTEK DWUDZIESTEGO ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 

Łk 11,47-54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

 

          „Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.”
Tak św. Łukasz wyraża nam w dzisiejszym tekście Ewangelii prawdę o prawdziwym celu pytań stawianych Chrystusowi Panu przez Jego przeciwników. Tak określa wszelkie ich przysłuchiwania się Jezusowym słowom. Nie słuchali z wiarą, nie słuchali po to, by poznać Jego naukę, zastanowić się nad jej treścią, przyjąć jako wskazanie dla codziennego życia... Słuchali po to, by zrobić z tego zły użytek, by odnaleźć wśród Jego słów coś, co mogłoby się stać powodem do tego, by Go oskarżyć. A my? Dlaczego my słuchamy Jezusa? Łatwo odpowiedzieć: słuchamy, bo wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym. Wierzymy, że On ma słowa życia wiecznego. Wierzymy, że Jego nauka może służyć naszemu prawdziwemu dobru. Czy taka jest nasza odpowiedź? Czy jednak rzeczywistość dnia codziennego tę odpowiedź potwierdza? Zastanówmy się: czy rzeczywiście słuchamy Chrystusa? Czy staramy się dobrze wsłuchać się w Jego naukę i w Jego słowach odnajdywać drogę własnego życia? On przecież ciągle na nowo kieruje do nas słowa Swej Ewangelii. Czyni to podczas Mszy św., przez słowo zapisane na kartach Biblii, przez nauczanie Kościoła św., w ciszy serca w czasie modlitwy. Jak słuchamy Chrystusa mówiącego do nas? A pokażemy, że Go naprawdę słuchamy wtedy, gdy według Jego słów starać się będziemy żyć.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.