PIĄTEK DWUDZIESTEGO ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 12, 1-7

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

 

          „Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.”
Chrystus Pan zachęca nas do tego, by nie lękać się ziemskich, ludzkich przeciwności – szczególnie na płaszczyźnie wiary i jej wyznawania, na płaszczyźnie realizacji naszych chrześcijańskich obowiązków. Takie zresztą powinno być nasze zachowanie na drogach codzienności: odważne realizowanie nauki Ewangelii w różnych sytuacjach, przed którymi stajemy w naszym życiu domowym, małżeńskim czy rodzinnym, zawodowym czy szkolnym… Warto tu sobie przypomnieć słowa wypowiadane przez tych, którzy przyjmują sakrament bierzmowania. Zapytani przez szafarza tego sakramentu o to, czego pragną, o co proszą, ci młodzi ludzie odpowiadają: „Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Duch Święty rzeczywiście zstępuje w czasie liturgii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, aby umacniać tych, którzy powinni dążyć do tego, by w sposób dojrzały wyznawać własną wiarę. Bóg chce obdarzać nas Swoim wsparciem w rożnych sytuacjach, byśmy żyli według Jego nauki. On również wzywa, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, byśmy się nie lękali. Bądźmy więc mężni i odważni – jako uczniowie naszego Pana – w każdym miejscu i każdej sytuacji naszego życia.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.