SOBOTA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 12, 8-12

„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”.

 

          „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych...”
Przyznać się do Jezusa wobec ludzi, przyznać się do tego, że jesteśmy Jego uczniami, że staramy się poznawać Jego naukę i chcemy we własnym życiu kierować się Jego nauką, Jego Ewangelią. Do tego nas wzywa Jezus. Tak, bo sprawy wiary, sprawy dotyczące naszego związku z Bogiem – nie mogą być „ukryte”. Nasza wiara ma nas prowadzić do słuchania Chrystusa, do wsłuchiwania się w Jego słowo oraz do tego, by według tego słowa poznanego kształtować swoje codzienne postępowanie. Stąd człowiek wierzący, chrześcijanin powinien być tym, który się do Chrystusa przyznaje wobec każdego człowieka, znajomego czy nieznajomego; to ktoś, kto nie lęka się, nie wstydzi się swej wiary w każdym miejscu, w różnych sytuacjach dnia powszedniego. Człowiek wierzący w Chrystusa to ktoś, kto nie wstydzi się stanąć w obronie własnej wiary wobec ataków ze strony innych. To ktoś, kto swoim świadectwem także pociąga innych do tego, by również uwierzyli i poszli za Chrystusem. Przyznać się do Jezusa: czy rzeczywiście potrafimy się do Niego przyznać? Czy jesteśmy odważnymi wyznawcami własnej wiary wobec bliźnich, na co dzień, w różnych sytuacjach, które przeżywamy? Panie Jezu, dopomagaj nam zawsze do Ciebie się przyznawać wobec innych ludzi! Dopomagaj nam nie wstydzić się własnej wiary!

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.