SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


J 7,40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?”
Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”.
Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”.
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?”
Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”.
I rozeszli się każdy do swego domu.


     „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia.”
Kolejne fragmenty Ewangelii według św. Jana, które czytamy w tych dniach Wielkiego Postu, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, ukazują nam wzrastającą wrogość ze strony części ludzi, którzy byli świadkami publicznej działalności Jezusa. Dostrzegali oni szczególny sposób nauczania Chrystusa i szczególną treść tego nauczania, wyjątkową i nie dającą się porównać z nauczaniem innych nauczycieli tego czasu. Zapewne niejedna osoba słuchająca Jezusa mogła również powiedzieć: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia.” Niektórzy ze słuchających Go przyjmowali z wiarą to słowo jako słowo Boga, przyjmowali z wiarą jako drogowskaz dla własnego życia i postępowania. Jednak byli wśród współczesnych Jezusowi także i ci, którzy nie chcieli przyjąć prawdy, że On jest oczekiwanym Mesjaszem, zapowiedzianym przez Boga. Ci odchodzili od Niego, nie chcieli Go słuchać. Wśród tych ludzi nie okazujących wiary byli także i ci, którzy przygotowali pojmanie Jezusa, Jego mękę i skazanie na śmierć krzyżową. Czas Wielkiego Postu niech będzie czasem refleksji nad naszą wiarą, naszym zaufaniem Bogu i Jego słowu. Obyśmy przyjmowali każde słowo Jezusowej nauki i starali się czynić z tej nauki drogowskaz własnego życia.

27 marca 2020

26 marca 2020

25 marca 2020

24 marca 2020

23 marca 2020

22 marca 2020

21 marca 2020

20 marca 2020

19 marca 2020

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png