WTOREK DWUDZIESTEGO PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 8,19-21

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.


     „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.”
Chrystus w szczególny sposób podkreśla znaczenie słuchania słowa Bożego oraz jego wypełniania w życiu. Czytając te słowa dzisiaj zatrzymajmy się również na refleksji nad naszym słuchaniem tego słowa w codziennym życiu. Jest bowiem prawdą, że słowo Boże dociera do nas w różny sposób. Jest ono czytane podczas liturgii Mszy św. czy sakramentów św. Jest ono nam przekazywane w czasie rekolekcji, misji św. czy dni skupienia. Możemy je poznawać podczas katechezy szkolnej czy parafialnej. Rodzice mają zadanie przekazywać podstawy wiary swoim dzieciom w domu rodzinnym. Przy pomocy tekstów drukowanych (egzemplarze Biblii, książki, prasa katolicka) możemy poznawać to Boże słowo skierowane do nas. Tak, w różny sposób to Boże słowo jest nam przekazywane i mamy możliwość jego słuchania i przyjmowania. Tylko pozostaje istotne pytanie: czy słuchamy? Czy rzeczywiście jesteśmy otwarci na przyjmowanie słowa Bożego kierowanego do nas? Czy chcemy słuchać Boga mówiącego do nas? A także druga część tych słów Jezusa: nie tylko słuchanie, ale wypełnianie, realizowanie tego, o czym to przyjęte słowo Boże mówi. To jest także zadanie, które stoi przed nami. Jeśli przyjmujemy słowo od Boga, powinniśmy przyjąć to, co On nam poleca czynić. Obyśmy potrafili naprawdę słuchać Boga, kiedy On do nas mówi!

21 września 2020

20 września 2020

19 września 2020

18 września 2020

17 września 2020

16 września 2020

15 września 2020

14 września 2020

12 kwietnia 2020

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png