PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.


     „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.”
Przypowieść Jezusa o człowieku, któremu własne pole szczególnie dobrze obrodziło, dając mu możliwość cieszenia się wyjątkowo obfitym plonem. Słowo Chrystusa Pana podkreśla fakt, że ów człowiek bardo mocno skoncentrował się na samym sobie, na myśleniu o tym, w jaki sposób on sam będzie korzystał z tego wszystkiego, co miał: jak to zgromadzić, jak to zachować, w jaki sposób korzystać...: wszystko wokół niego samego. Jezus jednak mówi, że w wypadku tego człowieka zabrakło myślenia o tym, aby być „bogatym przed Bogiem”. Taki wymiar bogactwa, takie „bogacenie się” ma związek z przykazaniem miłości, z otwartością serca na potrzeby innych ludzi, umiejętnością dzielenia się z tymi, którzy są w trudniejszej sytuacji – i to z różnych przyczyn. Nawet nie mając wiele do dyspozycji, możemy znaleźć sposób okazania serca innym ludziom. Może to być przez jakiś (nawet skromny) dar materialny. Ale też może to być okazanie miłości i troski o bliźniego przez dobre słowo, przez modlitwę, przez „pomocną dłoń” (jak mówimy o różnych formach pomocy fizycznej) – albo też przez serdeczną obecność w trudnym momencie... Bądźmy ludźmi troszczącymi się o naszych bliźnich!

18 października 2020

17 października 2020

16 października 2020

15 października 2020

14 października 2020

13 października 2020

12 października 2020

11 października 2020

10 października 2020

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png