STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Troszyn - Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

Kontakt 07-405 TROSZYN, ul. Słowackiego 10
gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: troszyn@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof WIERZCHOŃ
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00
w dni powszednie: 16.00 (zimą), 18.00 (latem)
Odpusty: św. Bartłomieja Ap., NMP Królowej Polski
Obszar administracyjny Troszyn, Borowce (4), Choromany (3), Chrostowo (3), Chrzczony (2), Grucele (3), Jarnuty (7), Kurpie Dworskie (3), Kurpie Szlacheckie (3), Puchały (5), Rabędy (2), Repki (4), Sawały (5), Wysocarz (5), Zamość (3), Zapieczne (5)

Lokalizacja

Dekanat Rzekuński

Opis

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. została erygowana w 1443 r. Fundatorem był Jan z Opinogóry, sędzia łomżyński.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni spłonął w 1944 r. Obecny kościół murowany z kamienia polnego pw. św. Bartłomieja Ap. zbudowano w latach 1956-1979. Kościół pobłogosławiony w 1973 r. i konsekrowany 29.06.1975 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Liczba wiernych: 2087