KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie

Mając na względzie stałą troskę o dobro duchowe, pogłębianie ducha wiary i modlitwy, zapraszamy czcigodnych księży do wzięcia udziału w rekolekcjach kapłańskich w terminie od 6 do 8 września br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (rozpoczęcie rekolekcji o godz. 10.00 w poniedziałek w kaplicy seminaryjnej, zakończenie w środę o godz. 17.00; księża uczący w szkołach mogą otrzymać stosowne zaświadczenie o udziale). Udział w corocznych rekolekcjach winien być naturalną potrzebą każdego kapłańskiego serca w trosce o własne uświęcenie i owocność prowadzonej posługi duszpasterskiej.

Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. dr Paweł Tarasiewicz, kapłan diecezji ełckiej, ojciec duchowny seminarium, wieloletni pracownik naukowy KULu.

Kolejny termin rekolekcji kapłańskich w WSD przewidziany jest w terminie od 15 do 17 listopada b.r.

Można również skorzystać z udziału w rekolekcjach organizowanych w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży w terminie 13-15 września br., - rekolekcjom będzie przewodniczył ks. dr Jarosław Kodzia, proboszcz, wykładowca WSD i pracownik Sądu Biskupiego w Koszalinie.

Ks. Adam Filipowicz

Diecezjalny Ojciec Duchowny

Ks. Jarosław Kotowski

Wikariusz Biskupi

Ds. Stałej Formacji Kapłańskiej

 

Łomża, dnia 19 sierpnia 2021 r.

N. 863/2021