KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY


Pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie z tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów.
Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku w Lublinie. Postanowiono, aby ofiary zbierane w trakcie nabożeństw ekumenicznych były przekazane na pomoc w Ukrainie.
W diecezji łomżyńskiej będziemy modlić się o jedność chrześcijan, celebrując nabożeństwo słowa Bożego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w czwartek 19 stycznia 2023 roku o godzinie 19.00, a także podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 14 stycznia 2023 roku, po której odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce ekumenicznej. Poniżej zamieszczamy program TMoJCh 2023. Szczegółowe informacje dotyczące Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 można znaleźć na stronie https://ekumenia.pl/.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2023
III KONFERENCJA NAUKOWA
Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W KRĘGU PRAWOSŁAWIA
14 STYCZNIA 2023
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁOMŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

PROGRAM
7.15 – Eucharystia w intencji jedności chrześcijan
9.00 – Otwarcie konferencji – ks. dr Robert Bączek, rektor WSD w Łomży
SESJA PIERWSZA
9.10 – Co należy wiedzieć o prawosławiu – mgr Grzegorz Szmyga​
9.50 – Potęga i słabość Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – dr Tomasz P. Terlikowski
10.30 – Przerwa
SESJA DRUGA
10.50 – Krótka historia greko-katolicyzmu – ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński
11.30 – Szukając jedności – dialogi katolicko-prawosławne – ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk,
12.00 – Modlitwa o jedność chrześcijan – ks. dr Adam Filipowicz, ojciec duchowny WSD w Łomży

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Ks. Przemysław Artemiuk 
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ EKUMENIZMU