STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Dożynki diecezjalne są wielkim świętem dziękczynienia za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją wieńców i delegacji z poszczególnych parafii diecezjalnych, których do Łomży przybyło ponad 70. Biskup Janusz Stepnowski, który przewodniczył uroczystościom, w asyście nowo mianowanego diecezjalnego duszpasterza rolników ks. Marka Dembińskiego, proboszcza i dziekana z Kobylina, przed ołtarzem łomżyńskiej katedry przyjął przedstawicieli poszczególnych parafii naszej diecezji i pobłogosławił wieńce i dary dożynkowe.

Następnie odbyło się odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy upamiętniającej pobyt młodego Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który w latach 1915-1917 uczęszczał do Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej, która mieściła się w dzisiejszym budynku ZNP przy ul. Sadowej 2. Tablica została umieszczona na ścianie tegoż budynku od strony Dwornej

Po odsłonięciu tablicy uroczysta procesja udała się do katedry, gdzie pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego sprawowana była uroczysta Msza święta dziękczynna. Ksiądz z biskup z obecnymi kapłanami składał na ołtarzu dziękczynną ofiarę za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, za trud ciężkiej pracy rolników i za dary, którymi Bóg przez ich ręce nas codziennie obdarowuje.

Fotorelacja z wydarzenia i homilia Księdza Biskupa dostępne są na stronie internetowej diecezjalnego Radia Nadzieja.